FIlm dokumentalny
115-lecie działalności znp

Film przedstawiający historię Związku Nauczycielstwa Polskiego poprzez historie ludzi go współtworzących.

CEL:

Nakreślenie historii Związku poprzez losy konkretnych osób oraz zachęta do wstąpienia w szeregi organizacji. ukazanie aspektu ludzkiego i emocji związanych z członkostwem

0
lokacje
0
osób występuje

18 dni nagraniowych i 30 dni montażowych

Zastosowane

EFEKTY:

podział na część historyczną oraz współczesną – różna stylistyka, montaż, muzyka oraz kolorystyka. animacje materiałów archiwalnych.

starsza pani przegląda album
0 '

finalna wersja filmu trwa 25 minut i została wzbogacona o liczne animacje archiwaliów